HAFI - logo
HAFI Engineering & Consulting GmbH jezik   english russian

nazaj na pregled

KOMPRIMIRANJE PROCESNEGA PLINA

Kompresorska naprava za reciklirni plin
V okviru strategije za razvoj oplemenitenja surove snovi nafte, se je koncern SIBNEFT odločil v svoji delavnici KIRIŠI izdelati prefabrikate za izdelavo pralnih sredstev.

Postavitev nalog

Procesna tehnologija zahteva kompresorko napravo, ki reciklirni plin s sistemskim predtlakom komprimira na tlak, ki je potreben za premagovanje vseh tlačnih razlik v sistemu. Medtem ko se v proizvodnem ciklusu komprimira procesni plin, se dušik oz. vodik komprimira v fazi mirovanja ali starta. Ker je predtlak tudi v fazi mirovanja konstanten, mora biti naprava tudi v fazi mirovanja tesna.


Parametri naprave

količina plina 69.560     m³/h
sesalni tlak 2,1 bar (a)
končni tlak 4,1 bar (a)
pogonska moc     2.230 kWanaliza plinov v odstotkih
 
vodik      88,99
metan 2,68
etan 6,11
propan 0,45
butan 0,80
pentan 0,38
heksan 0,59
H2S sledi


Ostale zahteve

  • da ne bi oviral zmožnosti mazanja, plin ne sme priti v stik z mazalnim oljem
  • iz procesno tehničnih razlogov se mora preprečiti prehajanje mazalnega olja v transportni prostor. Prav tako ni dovoljeno, da se za tesnjenje za preprečevanje onesnaževanja reciklirnega plina uporablja zaporni plin
  • celotna elektricna oprema vkljucno s krmiljenjem, se dobavlja v zaščiteni, tlačno odporni izvedb
  • zaradi dominantnih vloge kompresorja za reciklažo plina je v tem procesu zahtevana visoka zmožnost


Koncept naprave

Za omenjen zahtevan profil je bil izbran kompresor za procesni plin AEZEN tip VRO 836 za absolutno brezoljno komprimiranje.

Raba

Z optimalnim prilagajanjem kompresorske naprave s strani proizvajalca na zahtevane pogoje obratovanja je z enim strojem mogoče doseci vsa obratovalna stanja in s tem obdržati nizke stroške investicije.


nazaj na vrh

nazaj na pregled
 
 © 2004  HAFI inženiring, trgovina, servis d.d.    |   Impressum   |   hafi.ptuj@hafi.si