HAFI - logo
HAFI Engineering & Consulting GmbH jezik   english russian

nazaj na pregled

KOMPRIMIRANJE SPREMLJEVALNIH PLINOV NAFTE

Naprava za komprimiranje procesnih plinov za spremljajoč plin pri eksploraciji nafte.


Postavitev nalog

V separacijski koloni ločen spremljevalni plin nafte se namesto izgorevanja s plinsko baklo, komprimira in ohlaja, pri čemer se s kondenzacijo, dragocenih sestavin kot so npr. propan, butan, ostali plin smiselno uporabi za izgorevanje. Kompresorski agregati so izdelani kot mobilne kontejnerske naprave, da se po potrebi lahko prestavijo na druge vrtine.


Parametri naprave

količina plina 7200     m³/h
sesalni tlak      1,02 bar (a)
končni tlak 20 bar (a)

analiza plinov v odstotkih
 
metan 47,14
etan 23,47
propan 15,04
butan 8,32
pentan 2,95
heksan 0,93
dušik     1,32
H2S 0,40
CO2 0,89


H2S max. dovoljeno 3 %Koncept naprave

3 kompresorji procesnega plina tipa VMY 436, izdelani kot kontejnerske naprave s pogonsko mocjo 390 kW za vsak kompresor. Regulacija kapacitete z nastavljivim kapacitetnim drsnikom.

3 ločeno postavljeni, zračno hlajeni, hladilniki plina vključno z zaporo plinskega kondenzata.


Raba

Uporaba sicer neuporabno sežganega spremljevalnega plina kot tekoči ogljikovodiki in izgorevanje preostanka plina v zbirnih napravah. Reduciranje emisij škodljivih snovi za zaščito okolja.


nazaj na vrh strani

nazaj na pregled
 
 © 2004  HAFI inženiring, trgovina, servis d.d.   |   Impressum   |   hafi.ptuj@hafi.si